Административна сграда – Клуб на пенсионера в с. Садовец, общ. Долни Дъбник

Административна сграда – Клуб на пенсионера в с. Садовец, община Долни Дъбник