„СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ЗАГОРА” ЕАД, гр.Стара Загора

„СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ЗАГОРА” ЕАД, гр.Стара Загора:

Административна сграда, гр. Стара Загора, ул. Индустриална № 2