Дневен център за деца с увреждания „Св. Николай Чудотворец“, гр. Бургас, к-с Лазур

Дневен център за деца с увреждания „Св. Николай Чудотворец“, гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Места“ № 81