Многофункционален търговско – развлекателен комплекс и бизнес сграда Mall of Sofia

Многофункционален търговско – развлекателен комплекс и бизнес сграда Mall of Sofia, гр.София, бул.Александър Стамболийски №101 – 103