Университета по хранителни технологии – Пловдив,  гр. Пловдив

Университета по хранителни технологии – Пловдив,  гр. Пловдив:

Студентски Общежития „Марица“ при Университета по хранителни технологии - Пловдив, гр. Пловдив - Блок №5 на СО Марица.