Професионална гимназия по каменообработване

Професионална гимназия по каменообработване – с.Кунино, общ.Роман, обл.Враца,

Учебна сграда ПГКО, с.Кунино, ул.”Петко Лалов” №1

Грамота за дарение