Министерството на образованието и науката (МОН), гр.София

Министерството на образованието и науката (МОН), гр.София:

Административна сграда, гр.София, бул. "Дондуков” №2А