„ТРАНСВАГОН“АД, гр.Бургас

„ТРАНСВАГОН“АД, гр.Бургас - Завод за производство на товарни вагони, заводски ремонт, реконструкция и модернизация на товарни вагони, изработка на прототипни вагони и технологично оборудване и инструментална екипировка