„Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД – София - обекти

„Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД – София - Пречиствателна станция за отпадни води „Ботевград“, Помпена станция „Маслово“, Помпена станция „Опицвет“