„Водоснабдяване и канализация - Шумен” ООД, гр.Шумен

„Водоснабдяване и канализация - Шумен” ООД, гр.Шумен – Предприятие за доставка на питейна вода