“Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД, гр.Варна

“Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД, гр.Варна - летище Варна и летище Бургас включително всички сгради, за които е необходимо обследване за енергийна ефективност и издаване на сертификат за енергийни характеристики