„Дружба Стъкларски Заводи“АД, гр.София

„Дружба Стъкларски Заводи“АД, гр.София – Заводи за производство на стъклен амбалаж – гр.София и гр.Пловдив;