„Водоснабдяване и канализация” ЕАД - обекти в обл. Бургас

„Водоснабдяване и канализация” ЕАД - Помпена станция “Хан Крум” – обл. Бургас, община Сунгурларе, с. Камчия; Пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) “Бургас” – гр. Бургас, Северна промишлена зона, ул. „Крайезерна”; Пречиствателна станция за питейни води (ПСПВ) “Ясна поляна” - обл. Бургас, община Приморско, с. Ясна поляна.