“СИС Индустрийс”АД, общ. Карнобат

“СИС Индустрийс”АД, - предприятие за производство и бутилиране на бели и червени вина и високоалкохолкни напитки – с.Венец и с.Церковски, общ.Карнобат