“ВИН.С Индустрийс”АД, гр.София

“ВИН.С Индустрийс”АД, гр.София - предприятие за производство на спирт и дестилати - с.Церковски, общ.Карнобат