„Енергоремонт – Кресна”АД, гр.Кресна

„Енергоремонт – Кресна”АД, гр.Кресна - предприятие за производство на стоманени и чугунени отливки