„Столичен електротранспорт“ ЕАД, гр.София

Столичен електротранспорт“ ЕАД, гр.София – Предприятие за градски транспорт