„Булконс Първомай“ АД, гр.Първомай

Булконс Първомай“ АД, гр.Първомай - Завод за преработка на пресни плодове и зеленчуци;