Обследване за енергийна ефективност на системи за външно изкуствено осветление

Обследване за енергийна ефективност на системи за външно изкуствено осветление:

Община Драгоман – всички населени места

Община Венец – всички населени места

Община Минерални бани – всички населени места

Община Аврен – всички населени места

Община Бургас, гр.Бургас

Община Тутракан – всички населени места