Проект "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - Етап I"

Обследване за енергийна ефективност – Многофамилни Жилищни сгради по проект "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - Етап I", с финансиране по линия на механизма за възстановяване и устойчивост: 

Гр.Стара Загора:

Многофамилна жилищна сграда, гр. Стара Загора, ул. Христо Ботев“№124,  вх. 0, А, Б, В, Г, Д

Многофамилна жилищна сграда със смесено предназначение, гр. Стара Загора, бул. „Митрополит Методи Кусев“ № 4

Многофамилна жилищна сграда, гр. Стара Загора, ул. „Генерал Гурко“№ 98, вх. 0, А

Многофамилна жилищна сграда, гр. Стара Загора, ул. „Георги Апостолов“№16 и 17

Многофамилна жилищна сграда, гр. Стара Загора, ул. „Георги Кюмюрев № 5

Многофамилна жилищна сграда, гр. Стара Загора, ул. „Христо Ботев“№128, вх. 0, А, Б

Многофамилна жилищна сграда, гр. Стара Загора, кв. „Казански”, блок 16, вх. 0, А, Б, В, Г, Д, Е

Многофамилна жилищна сграда, гр. Стара Загора, ул. „Любен Каравелов“№24, вх. 0, А, Б, В, Г, Д

Многофамилна жилищна сграда, гр. Стара Загора, ул. „Средна гора“№ 1

Многофамилна жилищна сграда, гр. Стара Загора, ул. „Старозагорско въстание“№10,  вх. 0, А, Б, В

Многофамилна жилищна сграда, гр. Стара Загора, ул. „Арх. Христо Димов”, блок № 28, вход 0, А и Б

Многофамилна жилищна сграда, гр. Стара Загора, ул. „Атанас Кожухаров“№10

Многофамилна жилищна сграда, гр. Стара Загора, ул. „Бяло море“№3, вх. 0, А

Многофамилна жилищна сграда, гр. Стара Загора, ул. “Генерал Иван Пашинов”, блок № 26, вход 0, А

Многофамилна жилищна сграда, гр. Стара Загора, ул. „Петър Парчевич“№40

Многофамилна жилищна сграда, гр. Стара Загора, бул. „Славянски“№2, вх. 0, А, Б, В, Г, Д и Е

Гр.Сливен:

Многофамилна жилищна сграда, гр. Сливен, кв. „Дружба“ бл. 2, вх. Д, Е, Ж

 

Гр.Хасково:

Многофамилна жилищна сграда, гр. Хасково, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №105“

Многофамилна жилищна сграда, гр. Хасково, бул. „Съединение“ № 20, вх. А, Б, В

Гр.Казанлък:

Многофамилна жилищна сграда, гр. Казанлък, ж.к. „Изток“, блок № 6, вх. А и Б

 

Гр.Карнобат:

Многофамилна жилищна сграда, гр. Карнобат, кв. „Възраждане”, блок 3, вх. А и вх. Б

 

Гр.Бургас:

Многофамилна жилищна сграда, гр. Бургас, ж.к. Лазур, бл. №88

Многофамилна жилищна сграда, гр. Бургас, ул. “Патриарх Евтимий” № 31