Проект „Национална програма за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“

Обследване за енергийна ефективност – Многофамилни Жилищни сгради по проект „Национална програма за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“.

Гр.Стара Загора

Многофамилна жилищна сграда, гр. Стара Загора, ул. „Августа Траяна“№31, вх. 0 и вх. А

Многофамилна жилищна сграда, с. Богомилово, общ. Стара Загора, ул. „Берое“ №8

Многофамилна жилищна сграда, гр. Стара Загора, ул. „Боруйград“№58 и №58 А

Многофамилна жилищна сграда, гр. Стара Загора, ул. „Георги Сава Раковски“№107, вх. А, Б, В

Многофамилна жилищна сграда, гр. Стара Загора, ул. „Г. С. Раковски“№144, 144А, 146, 146А, 146Б

Многофамилна жилищна сграда, гр. Стара Загора, ул. „Генерал Стефан Тошев“№8, вх. 0, А, Б и вх. В

Многофамилна жилищна сграда, гр. Стара Загора, ул. „Генерал Столетов“№30, вх. 0, А и Б

Многофамилна жилищна сграда, гр. Стара Загора, ул. „Ген.Столетов“№49

Многофамилна жилищна сграда, гр. Стара Загора, ул. „Патриарх Евтимий“№163, вх. 0, А, Б, В и Г

Многофамилна жилищна сграда, гр. Стара Загора, ул. „Генерал Столетов“№47, вх. 0, А, Б, В

Многофамилна жилищна сграда, гр. Стара Загора, ул. „В. Левски“№10, ул. „М. Кавалджиев“ №152

Многофамилна жилищна сграда, гр. Стара Загора, ул. „Васил Левски“№12, вх. 0, А

 

Гр.Перник:

Многофамилна жилищна сграда, гр. Перник, ул. „Благой Гебрев“ бл. 32

Многофамилна жилищна сграда, гр. Перник, ул. „Благой Гебрев”, бл. 56

Многофамилна жилищна сграда, гр. Перник, ул. „Благой Гебрев“ бл. 58

 

Гр.Велинград:

Многофамилна жилищна сграда, гр. Велинград, бул. „Хан Аспарух“ № 11

Многофамилна жилищна сграда, гр. Велинград, ул. „Ленища“ № 8, вх. А и вх. Б

Многофамилна жилищна сграда, гр. Велинград, кв. „Каменица“, ул. „Милеви скали“ №38, вх. А, Б и В

Многофамилна жилищна сграда, гр. Велинград, ул. „Никола Вапцаров“ № 38 вх. А и вх. Б

Многофамилна жилищна сграда, гр. Велинград, ул. „Никола Вапцаров“ № 57, вх.А и вх.Б

Многофамилна жилищна сграда, гр. Велинград, ул. „Патриарх Евтимий“ № 3

 

Гр.Бургас:

Многофамилна жилищна сграда, гр.Бургас, ул."Кавала” №20 и 22

Многофамилна жилищна сграда, гр.Бургас, ул."Шейново” №12

Многофамилна жилищна сграда, гр.Бургас, ул. "Патриарх Евтимий” № 76

Многофамилна жилищна сграда, гр.Бургас, ул."Гладстон” №52

Многофамилна жилищна сграда, гр.Бургас, ул."Шейново” №29

Многофамилна жилищна сграда, гр.Бургас, ул."Сливница” №20

Многофамилна жилищна сграда, гр.Бургас, ул. "Свети Климент Охридски” № 25

Многофамилна жилищна сграда, гр.Бургас, ул. "Поп Грую” № 27

Многофамилна жилищна сграда, гр.Бургас, ж.к."Меден Рудник” №415А

Многофамилна жилищна сграда, гр.Бургас, ул."Цар Самуил” №11

Многофамилна жилищна сграда, гр.Бургас, ул."Иван Богоров” №1

Многофамилна жилищна сграда със смесено предназначение, гр.Бургас, ул. "Вола" №1

Многофамилна жилищна сграда със смесено предназначение, гр.Бургас, ул. "Александровска" №50

Многофамилна жилищна сграда със смесено предназначение, гр.Бургас, ул. "Александровска" № 52

Многофамилна жилищна сграда със смесено предназначение, гр.Бургас, ул. "Александър Велики" №2

 

Община Тутракан:

Многофамилна жилищна сграда, гр.Тутракан ул."Сава Огнянов” №1

Многофамилна жилищна сграда, гр.Тутракан ул."Гео Милев” №9

Многофамилна жилищна сграда, гр.Тутракан ул."Братя Мавродинови” №16

Многофамилна жилищна сграда с обществено – обслужващ партер, гр.Тутракан ул."Никола Вапцаров” №7