„Промет Стиил”АД, гр.Дебелт, общ.Средец

Завод за производство на горещовалцувани стомани „Промет Стиил”АД, гр.Дебелт, общ.Средец