„БиЕй Глас България”АД, заводи в гр.София и гр.Пловдив

Заводи за производство на стъклен амбалаж „БиЕй Глас България”АД, заводи в гр.София и гр.Пловдив