Оценка на енергийните спестявания

Оценката за постигнати енергийни спестявания се извършва за обекти, в които са изпълнени мерки за енергийна ефективност, предписани или не в предходно енергийно обследване. За всяка изпълнена енергоспестяваща мярка може да бъде доказан ефекта в количество спестена енергия!

Доказването става чрез два подхода:

  • Чрез извършване на обследване за енергийна ефективност
  • Чрез прилагане на одобрени методики за оценка на енергийни спестявания

Всеки един от двата подхода има своите предимства и недостатъци. Ние сме на разположение да Ви помогнем да изберете подходящия!