„Ксела България” ЕООД – гр.София и гр.Добрич

„Ксела България” ЕООД  - Завод за производство на автоклавен клетъчен бетон и мултипор „YTONG” – гр.София и гр.Добрич