Многофамилни жилищни сгради - гр. Хасково, бул. „Съединение“ № 20, вх. А, Б, В

 Община Хасково, гр.Хасково:

Многофамилна жилищна сграда - гр. Хасково, бул. „Съединение“ № 20, вх. А, Б, В

Многофамилна жилищна сграда - гр. Хасково, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 105