Министерството на регионалното развитие и благоустройството, гр.София

Министерството на регионалното развитие и благоустройството, гр.София

Централна административна сграда на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) – обл. София, гр.София, Район „Оборище”, м. ”ГГЦ-Зона Г-14”, ул. ”Св. Св. Кирил и Методий” №17-19