Административна сграда – Кметство и Здравна служба, с. Искрица, общ. Гълъбово

Административна сграда – Кметство  и Здравна служба, с. Искрица, общ. Гълъбово