Административна сграда – Кметство, с. Пчелари, общ. Стамболово

Административна сграда – Кметство, с. Пчелари, общ. Стамболово