Драматичен театър „Гео Милев”, гр.Стара Загора

Драматичен театър „Гео Милев”, гр.Стара Загора