Енергийна ефективност

Във връзка с изискванията на Закон за енергийна ефективност и Наредбите към него предлагаме следните услуги:


1. Обследване за енергийна ефективност на сгради и сертифициране на сгради, вкл. и проверка на отоплителни и климатични инсталации и изготвяне на доклад за състоянието им;


2. Обследване за енергийна ефективност на промишлени системи, вкл. и проверка на отоплителни и климатични инсталации и изготвяне на доклад за състоянието им;


3. Обследване за енергийна ефективност на системи за външно изкуствено осветление;


4. Доказване на постигнати енергийни спестявания след изпълнение на енергоспестяващи мерки, предписани в предходен доклад от обследване за енергийна ефективност на сгради, промишлени системи, системи за външно изкуствено осветление;


5. Енергийни одити за установяване на прогнозните нива на енергийна ефективност на МСП и ГП във връзка с кандидатстване по Оперативни програми.


6. Консултации, инженерно проучвателни и предпроектни разработки в областта на енергийната ефективност (EE).