Консултации и оценки за инвеститори, финансови структури и кредитиране

Направлението е основано през 2006 г. с цел да обслужва договорите на дружеството, свързани с  финансиране изпълнението на проекти със средства от национални/местни/международни програми/грантови схеми/проекти. Началото беше поставено с изпълнението на Договор за техническа помощ към Фонд за енергийна ефективност в България. През 2007 година след участие в предварителен подбор на МИЕ и изготвяне на кратък списък с участници за изпълнение на Договор за Независим енергиен експерт по програма „Енергийна ефективност” на Европейска инвестиционна банка, финансиран чрез Международен фонд „Козлодуй”, „Енерджи Сейвинг”ЕООД заедно с MWH.S.P.a – Italy беше избрано да изпълнява поставените цели и задачи.

Последваха проекти за UniCredit Bulbank, Обединена Българска Банка, ТИТАН - Златна Панега, България, Европейската банка за възстановяване и развитие и много други.

От 2022 година изпълняваме задачи за tехнически анализ (Дю дилиджънс) на проекти за производство на електроенергия от ВЕИ за DNV.