ДА СИ БЪДЕМ ПОЛЕЗНИ ЗАЕДНО!
Партньори
Контакти


Партньори:

„Билдконтрол” EООД – гр. Добрич : www.buildcontrolbg.com

"Газ Флоу Контрол" АД – гр. Варна http://www.gasflowbg.com

"ОГРА"ООД – гр. София http://www.ogra.bg

Камара на фирмите извършващи енергийни обследвания и сертифициране на сгради  /КФИЕОСС/ http://www.cee.bg

Асоциация за реновиране на етажната собственост – www.ares.bg

БААИК - Българска асоциация на архитектите и инженерите – консултанти
http://www.informatorbg.com

"Стройконтрол КК"ЕООД, гр.София http://stroycontrol.com

"Старт инженеринг"АД-гр.София http://starteng.com


Връзки

Европейска инвестиционна банка  http://www.eib.org

Европейска банка за Възсановяване и развитие  http://www.ebrd.com
 

Агенция по енергийна ефективност http://www.seea.government.bg/

Фонд за енергийна ефективност в България www.bgeef.com

Министерство на Регионалното Развитие и Благоустройство
http://www.mrrb.government.bg

Министерство на Икономиката и Енергетиката URL: http://www.mi.government.bg/

Европейска комисия: http://ec.europa.eu

Център по енергийна ефективност – Стара Загора: http://www.chambersz.org