ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ, КАЧЕСТВО, ОБУЧЕНИЕ – ОСНОВНИТЕ СТЪПКИ НА УСПЕХА ЗА „ЕНЕРДЖИ СЕЙВИНГ”ООД
Лицензи
ЗА НАС

1.Удостоверение №00010/30.06.2008 г за вписване в публичния регистър на лицата извършвщи обследване за енергийна ефективност и сертифицирането на сгради издаден от Агенция по енергийна ефективност.


Highslide JS

2. Удостоверение №00022/01.11.2009г. за вписване в публичния регистър на лицата извършващи обследване за енергийна ефективност на промишлени системи издаден от Агенция по енергийна ефективност.


Highslide JS

3.През 2006 г. "Енерджи Сейвинг" ООД внедри система за управление на качеството ISO 9001:2000. На 27.08.2009 г. Germanischer Lloyd Certification GmbH проведе годишен одит на ISO 9001:2000 и сертификационен одит на ISO 9001:2008.След положителна оценка на одиторите ние получихме подновен Сертификат № QS-3962 HH , като в момента се работи съгласно изискванията на стандарта.

Highslide JS