ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ, КАЧЕСТВО, ОБУЧЕНИЕ – ОСНОВНИТЕ СТЪПКИ НА УСПЕХА ЗА „ЕНЕРДЖИ СЕЙВИНГ”ООД
Колектив
ЗА НАС

Екипа на фирмата е съставен от експерти, специалисти и консултанти в областта на енергетиката, енергийната ефективност, автоматизация на енергийния мениджмънт, контрол и намаляване на вредните емисии в машиностроенето, строителството, леката и тежка промишленост. Всички специалисти са преминали обучение за “Обследване за енергийна ефективност на сгради и сертифициране на сгради” и обучение за „ Обследване за енергийна ефективност на промишлени системи”.