TIMELY AND USEFUL INFORMATION FOR EVERYONE!
Appearances
ABOUT US
 
23.10.2009  
“Energy Saving”Ltd concludes a contract for development of project for building of Photovoltaic Plant with capacity of 1,5 MWp in central north Bulgaria.

Following its own policy for the development of projects for renewable and alternative energy sources “Energy Saving” Ltd concludes its serial contract for development of project for Photovoltaic Plant with capacity of 1,5 MWp in central north Bulgaria. The scope of the contract provides for the project to be developed up to issuing of building permission. The time limit for project execution is 8 months.
19.10.2009  
“Energy Saving” Ltd and”Start Engineering” are nearing the completion of complex automation of HPP /Hydroelectric Power Plant/ “Toplika” Gotze Delchev city.

The complex automation of small HPP covers synthesizing, assembly and commissioning of turbine speed regulator and introduction of cascade regulation of the entire plant on water level in the upper equalizer./optimal efficiency/.

After the completion of 72 hour tests we will publish the results on our web-side / transient and frequency characteristics of the regulators/ and the main parameters of the regulatory systems.
05.10.2009  
“Energy Saving” Ltd opens its new office in Stara Zagora.It is located in “William Gladston”6-16 str., Office 2.
Highslide JS Highslide JS Highslide JS
01.10.2009  
The municipal program for energy efficiency of Municipality Kostinbrod was approved from the Municipal Council.

Following the assignment of Municipality Kostinbrod and in accordance with Energy Efficiency Act and the Directives of the European Union, “Energy Saving” Ltd developed a Program for energy efficiency of Municipality Kostinbrod. The Program covers period of four years and incorporates activities and measures for energy efficiency of municipal and state buildings and also proposals for the use of renewable and alternative energy sources.
02.09.2009  
“Energy Saving” Ltd concludes a treaty for energy efficiency investigation of brewery”Shumensko pivo”.

The energy efficiency investigation, the analysis of the data and the report will help to fill the data for energy characteristics of the main workshops in brewery “Shumensko pivo”. They will be part of the technical passport of the brewery.
29-30.10.2007 29-30.10.2007 Sixth National Conference on Energy Efficiency and renewable Energy Efficiency and Environment "
Presentation of Energy Saving LTD.
14.06.2007 Семинар организиран от Коген България

Енергийното обследване – начин за обосноваването на изграждането на когенерационни модули.

05.12.2006 “Енерджи сейвинг” ЕООД бе избран за  независим енергиен експерт на ЕИБ по Програма “Енергийна ефективност” на Европейската Инвестиционна Банка и Международен фонд “Козлодуй”
  • Целта на Програмата „Енергийна ефективност” на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и Международен фонд „Козлодуй” (МФК) е да насърчи развитието на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници в българските общини и други публични и частни организации.
  • ЕИБ предоставя част от своето общо финансиране чрез посредничеството на участващи в програмата местни банки-партьори.
  • МФК предоставя паралелно грант на посредниците на ЕИБ, допустимите кандидати както и средства за консултантски услуги.

Техническа помощ от независимият  енергиен експерт :

  • Проверка за допустимост на проекта
  • Помощ при изготвяне на бизнес план за проекта - по искане на местната банка.-партньор
  • Валидиране на проекти и потвърждаване на тяхното успешно прилагане в съответствие с бизнес плана.
25.08.2006 Енерджи Сейвинг спечели конкурс

В резултат на проведен конкурс за избор на изпълнител на консултантски услуги за “Фонд за енергийна ефективност в България” фирма “Енерджи Сейвинг” ЕООД беше избрана за консултант по подбор за финансиране на инвестиционни проекти за енергийна ефективност на фирми, общини и физически лица, които внедряват стандартна, позната на пазара технология.

26.06.2006 Национален семинар “Управление на програми по енергийно сертифициране на сгради”

Енергийно обследвани и сертифицирани сгради  - “Енерджи Сейвинг” ЕООД  

25.04.2006 Национална конференция за ЕЕ, организирана от АЕЕ

„Опитът на “Енерджи Сейвинг” ЕООД в обследване и сертифициране на сгради”