ДОВЕРЕТЕ СЕ НА НАС!
Консултантски услуги
ДЕЙНОСТ

ПРОГРАМА „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ”
НА ЕВРОПЕЙСКАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА
И МЕЖДУНАРОДЕН ФОНД „КОЗЛОДУЙ”

 

Каква е целта на ПЕЕ?

Целта на Програмата „Енергийна ефективност” („ПЕЕ”, „Програмата”) на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ)и Международен фонд „Козлодуй” (МФК) е да насърчи развитието на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници в България. ПЕЕ е основно предназначена  за проекти на български общини и други обществени  или частни организации. Предоставяното по Програмата финансиране (заеми комбинирани грантове) се допълва от техническа помощ за подготовката и изпълнението на проекти.

Програмата комбинира изгодни заеми от ЕИБ с грантове от МФК. Заемите от ЕИБ се предоставят на избрани общини и други публични и частни организации с посредничеството на участващите в Програмата банки-партньори на ЕИБ в България.

 

Кои проекти могат да бъдат финансирани?

 

Какви са предимствата на Програмата?


Грантове от МФК в размер на 20 % от ЕИБ заема
ПЕЕ предвижда комбиниране на ЕИБ заеми, предоставяни от  банките-партньори на ЕИБ в България, с грантове от МФК. Общини и други обществени организации, които изберат  да финансират енергийните си проекти по Програмата,имат право на грант в размер на 20% от ЕИБ заема. Условие за предоставяне на гранта е успешното приключване на проекта и заверката му от  независимия енергиен експерт, който работи по Програмата.

Грантът за частни фирми и организации е в размер на 7.5 % от ЕИБ заема по проекти в областта на енергийната ефективност и в размер на 20 % от ЕИБ от заема по проекти в областта на възобновяемите енергийни източници.

Дългосрочни заеми от ЕИБ при изгодни условия
В качеството си на организация с нестопанска цел и благодарение на първокласния си рейтинг, ЕИБ предоставя заеми при най-добри условия. Финансирането от ЕИБ по принцип не надвишава до 50 % от общите проектни разходи, но в някои случаи този процент може да бъде увеличен до 75 %.

Заинтересованите общини, организации и фирми могат да кандидатстват по Програмата при банките-партньори на ЕИБ в България, които участват в ПЕЕ. Макар финансирането да се предоставя от ЕИБ, крайните условия за кредитополучателите се определят индивидуално от всяка банка-партньор в зависимост от нейните тарифи и условия.

Техническите критерии за приложимост на проектите може да изтеглите от тук.

Повече за програмата може да прочетете тук или на http://www.eib.org