АКТУАЛНА И ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВСЕКИ!
Изяви
ЗА НАС

Архив новини


23.10.2009  
„Енерджи Сейвинг” сключи договор за развитие на проект за изграждане на фотоволтаична централа с мощност 1,5 МWр в централна северна България..

Следвайки своята политиката за развитите на проекти за възобновяеми и алтернативни енергийни източници „Енерджи Сейвинг” сключи пореден договор за развитие на проект за Фотоволтаична централа с мощност 1,5 МWр в централна Северна България. Обемът на договора предвижда проекта да бъде развит до издаване на разрешение за строеж включително.Срокът за изпълнение на проекта е 8 месеца.
19.10.2009  
„Енерджи Сейвинг” и „Старт Инженеринг” са пред завършване на комплексна автоматизация на ВЕЦ „Топлика” гр.Гоце Делчев.

Комплексната автоматизация на малката водна централа обхваща
синтезиране , монтаж и въвеждане в експлоатация на турбинен регулатор за обороти и въвеждане на каскадно регулиране на цялата централа по ниво на водата в горния изравнител (оптимален к.п.д).

След завършването на 72-часовите проби в сайта ни ще бъдат публикувани резултатите им от изпитанията(преходни и честотни характеристики на регулаторите) и основните параметри на системите за регулиране.
05.10.2009  
„Енерджи Сейвинг” откри своя нов офис в Стара Загора.Офисът се намира на „Ул.Гладстон”6-16, офис 2.
Highslide JS Highslide JS Highslide JS
01.10.2009  
Общинската програма за енергийна ефективност на Община Костинброд беше одобрена от Общинския съвет.

По задание на Община Костинброд и съгласно изискванията на Закона за енергийна ефективност и Директивите на Европейския съюз, „Енерджи Сейвинг „ разработи Програма за енергийна ефективност на община Костинброд. Програмата обхваща четири годишен период и съдържа в себе си мероприятия и мерки за енергийна ефективност на общински и държавни сгради и предложения за използване на възобновяеми и алтернативни източници на енергия.
02.09.2009  
Енерджи Сейвинг” сключи договор за обследване за енергийна ефективност на пивоварна „Шуменско пиво”.

Обследването за енергийна ефективност, анализът на данните и докладът ще послужат за попълване на данните за енергийните характеристики на основните цехове в пивоварна „Шуменско пиво”, които ще бъдат част от техническия паспорт на пивоварната.
29-30.10.2007 Шеста национална конференция по ЕЕ и ВЕИ “Енергийна ефективност и околната среда”
Презентация на „Енерджи Сейвинг” ЕООД.
14.06.2007 Семинар организиран от Коген България

Енергийното обследване – начин за обосноваването на изграждането на когенерационни модули.

05.12.2006 “Енерджи сейвинг” ЕООД бе избран за  независим енергиен експерт на ЕИБ по Програма “Енергийна ефективност” на Европейската Инвестиционна Банка и Международен фонд “Козлодуй”
  • Целта на Програмата „Енергийна ефективност” на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и Международен фонд „Козлодуй” (МФК) е да насърчи развитието на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници в българските общини и други публични и частни организации.
  • ЕИБ предоставя част от своето общо финансиране чрез посредничеството на участващи в програмата местни банки-партьори.
  • МФК предоставя паралелно грант на посредниците на ЕИБ, допустимите кандидати както и средства за консултантски услуги.

Техническа помощ от независимият  енергиен експерт :

  • Проверка за допустимост на проекта
  • Помощ при изготвяне на бизнес план за проекта - по искане на местната банка.-партньор
  • Валидиране на проекти и потвърждаване на тяхното успешно прилагане в съответствие с бизнес плана.
25.08.2006 Енерджи Сейвинг спечели конкурс

В резултат на проведен конкурс за избор на изпълнител на консултантски услуги за “Фонд за енергийна ефективност в България” фирма “Енерджи Сейвинг” ЕООД беше избрана за консултант по подбор за финансиране на инвестиционни проекти за енергийна ефективност на фирми, общини и физически лица, които внедряват стандартна, позната на пазара технология.

26.06.2006 Национален семинар “Управление на програми по енергийно сертифициране на сгради”

Енергийно обследвани и сертифицирани сгради  - “Енерджи Сейвинг” ЕООД  

25.04.2006 Национална конференция за ЕЕ, организирана от АЕЕ

„Опитът на “Енерджи Сейвинг” ЕООД в обследване и сертифициране на сгради”